English

سجاده فرش پانیذ

سجاده فرش، سجاده، موکت، گلیم

پانیذ

پانیذ

این موسسه در حال حاضر در زمینه های  تولید و توزیع فرش ، سجاده ، سجاده فرش، گلیم، گلیم فرش، موکت و نخ های مربوطه و حتی معاوضه نخ با مواد تولید شده در حال فعالیت است. یکی از افتخارات این شرکت پشتیبانی کم نظیر از مشتریان خود می باشد.

^
پانیذ
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)